administrace@andragogika.net

 
Informace o odborném časopise ANDRAGOGIKA

Andragogika je jediné odborné periodikum svého druhu v ČR. Vychází již od roku 1996. Academia Economia s.r.o. jej vydává ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Časopis přináší odborné příspěvky z teorie i praxe rozvoje a vzdělávání dospělých, představuje moderní formy a metody vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění a nové trendy v oboru, informuje o nových publikacích aj. zajímavých zdrojích. Na jeho obsahu se autorsky podílejí kromě představitelů AIVD ČR i vysokoškolští pedagogové, zejména z pražské a olomoucké katedry andragogiky, pracovníci Národního vzdělávacího fondu i vzdělavatelé z praxe.

Vychází jako čtvrtletník s nákladem 1 500 ks výtisků, z nichž cca 500 je určeno předplatitelům a 500 je distribuováno na odborných konferencích, seminářích, festivalech či salonech vzdělávání dospělých apod. Cílovou skupinou jsou především manažeři a pracovníci personálních a vzdělávacích oddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, ale také akademická půda, vč. studentů příbuzných oborů – budoucích odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a personální práce.