administrace@andragogika.net

 
ČTENÁŘSKÁ ANKETA

Váš věk :

Do 20 let
21-30 let
31-45 let
46-60 let
Více než 60 let

Žijete v lokalitě s počtem:
Více než 100 000 obyvatel
Do 100 000 obyvatel
Do 50 000 obyvatel
Do 10 000 obyvatel
Do 5 000 obyvatel
Do 1 000 obyvatel

Vaše vzdělání:

Základní
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Doktorské
Jiné – jaké: 

Vaše postavení:

Řídící pracovník
Zaměstnanec
Podnikatel
Student
Důchodce
Jiné – jaké: 

V jakém oboru pracujete (pracoval/a jste) nebo ho studujete?

Vzdělávání dospělých
Státní správa
Základní a střední školství
Vyšší odborné a vysoké školství
Zdravotnictví
Sociální péče
Služby – jiné
Bankovnictví
Průmyslová výroba
Stavebnictví
Zemědělství
Umění a kultura
Výzkum a vývoj
Jiný – jaký: 

Kolik dalších lidí kromě Vás čte Váš výtisk časopisu?

1
2
3
Více – kolik:

Jak často se vracíte k jednomu vydání časopisu?

Čtu ho pouze jednou
Čtu ho opakovaně
Vracím se k němu i po týdnech
Všechna čísla si archivuji

Sledujete zahraniční časopisy o vzdělávání dospělých?

Ano – jaké: 
Ne

Je pro Vás náš časopis dostatečně přehledný?

Ano
Ne (v tomto případě, prosím, uveďte proč) : 

Obálky a časopisy v letošním roce Vám vyhovují:

Ano
Ne
Nevýrazné
Není to rozhodující

Líbí se Vám grafická úprava jednotlivých stránek časopisu:

Ano
Ne (v tomto případě, prosím, uveďte proč) :
Na grafiku nehledím

Ohodnoťte jako ve škole známkami 1-5:

Kvalita fotografií a obrázků:
Grafická úprava:
Tématická pestrost: 
Čtivost článků: 

Oznámkujte jako ve škole (1-5) naše pravidelné rubriky:

Editorial:
Informace z AIVD ČR:
Obsahové články:
Lidé, kteří mají co říci:
Slovo za Andragogikou:

Vyhovuje Vám letošní tematické zaměření části jednotlivých čísel:

Ano
Ne

Dáváte přednost textům:

Do dvou tiskových stran
Do tří tiskových stran
Na čtyři a více tiskové strany
Jiná délka – prosím, uveďte: 

Zde, prosím, uveďte témata, event. rubriky které v časopise postrádáte:

Co čtete v časopise:

Jako první – uveďte: 
Jako poslední – uveďte: 
Čtu ho postupně

Které články (prosíme uveďte maximálně 3) z letošních vydaných čísel pokládáte za nejzajímavější a nejpřínosnější?