administrace@andragogika.net

 

2/2011

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Novinky a změny v asociaci od roku 2011
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2011

ROZHOVOR ANDRAGOGIKY
JUDr. Jiří Kubeša, pověřený generální ředitel Úřadu práce České republiky

TÉMA: TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Zážitek jako rozvoj týmů – laciný prodejní trik nebo skutečnost?
Firmy se začínají učit jinak
Úloha mentora v adaptačním procesu zaměstnance

Z TEORIE
Mediální výchova pro dospělé?
Řízení kvality ve vzdělávání

Z PRAXE
Řízení versus vzdělávací organizace
Model zadávání aktivit ve vzdělávání dospělých
Celoživotné vzdelávanie ako platforma pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov na modernej univerzite
Specifika nízkoprahových integračních kurzů pro migranty a migrantky

RECENZE
Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi
Langer, T. (ed.) Efektivní vzdělávání pro trh práce

AKTUALITY
Kroměřížský seminář po osmnácté
Vyhlášena Národní cena kariérového poradenství
Časopis Studia paedagogica na téma Vzdělávat dospělé
Evropský program Grundtvig podporuje zvyšování kvality vzdělávání dospělých prostřednictvím zahraničních stáží vzdělavatelů dospělých
Partnerská síť vzdělavatelů v odborném vzdělávání TTnet
Síť o odborném vzdělávání ReferNet
Za prof. PaedDr. Jarolímom Skalkom, DrSc.