administrace@andragogika.net

 

3/2011

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Týdny vzdělávání dospělých letos zaštítila dvě ministerstva
AIVD ČR vyhlásila soutěž Lektor / lektorka roku 2011

ROZHOVOR ANDRAGOGIKY
Prof. Juhani Ilmarinen, emeritní profesor, expert na oblast age managementu

TÉMA: AGE MANAGEMENT
Česká demografická situace a předpokládaný vývoj jako argument pro uplatňování age managementu
Vliv věku na výkon profese
Prostor pro uplatnění age managementu v českém prostředí
Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice a zemích EU s důrazem na skupinu osob nad 50 let věku
Nástroje age managementu na pracovištích
Úspěšné zvládání kritických změn v běhu života na pracovištích
Age management součástí firemní kultury
Vzdělávání seniorů – dílčí výstupy statistického šetření

Z PRAXE
Online technologie ve vzdělávání
Místo pro HR u společného stolu

RECENZE
Ilmarinen, J. Ako si predľžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii
Határ, C. Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti