administrace@andragogika.net

 

4/2011

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Týdny vzdělávání dospělých v roce 2011
Grundtvig Day 2011
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA již tradičně na UP v Olomouci

ROZHOVOR ANDRAGOGIKY
Ing. Jana Puhalová, Lektorka roku 2011

TÉMA: KVALITA V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Rating – nástroj pro hodnocení kvality vzdělávacích institucí
Co se děje na vzdělávacím trhu a jaký to má dopad na vnímání kvality?
Jak dosáhnout maximální kvality ve vzdělávání?
Pracovní skupina AIVD ČR pro kvalitu v dalším vzdělávání funguje již dva roky
Otázky kvality ověřování kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.

Z TEORIE
Analýza vzdělávacích institucí Libereckého kraje
Motivace a efektivita v dalším odborném vzdělávání dospělých

Z PRAXE
Faktory podmiňující či podporující interaktivitu při vzdělávání dospělých
Učení jako funkce života
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a jeho zavádění v České republice

RECENZE
Špatenková, N., Bolomská, B.: Reminiscenční terapie
Acta Andragogica 2.