administrace@andragogika.net

 

2/2012

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Rok 2012 ve znamení desítek vzdělávacích akcí
Vyhlášeny soutěže kvality v dalším vzdělávání
AIVD ČR členem Evropské asociace pro vzdělávání dospělých
Průzkum účastníků akce Lingua Show 2012

ROZHOVOR ANDRAGOGIKY
Sue Waddington, prezidentka European Association for the Education of Adults (EAEA)

TÉMA: NE-TRADIČNÍ INSTITUCE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Tradiční instituce netradičního vzdělávání dospělých
Knihovny jako tradiční centra celoživotního učení
Muzeum na cestách
Hackerspace – alternatívny vzdelávací priestor
Škola zájmového vzdělávání pro dospělé – Pampaedie

Z TEORIE
Manažerské kompetence, teorie a praxe

Z PRAXE
Otazníky v ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Metody švýcarského kariérového poradenství v praxi
Ako čítať inovovanú stratégiu celoživotného vzdelávania 2011 na Slovensku?

RECENZE
Kol.: Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku
Mužík, J.: Řízení vzdělávacího procesu. Andragogická didaktika

AKTUALITY
Transnacionalizace vzdělávací politiky – důsledky pro celoživotní učení
V Kroměříži letos již po devatenácté
Nové nástroje na podporu uplatnitelnosti osob nad 50 let na trhu práce představeny na mezinárodní konferenci AIVD ČR