administrace@andragogika.net

 

3/2012

V tomto čísle mimo jiné najdete:

Ze života AIVD ČR:
Jak se stát profesionálním lektorem?
Desatera kvality v dalším vzdělávání

Rozhovor Andragogiky:
RNDr. Jiří Plamínek, CSc., lektor, konzultant, mediátor

Téma: Rozvoj lektorů vzdělávání dospělých:
Cesty profesionalizace andragogické práce
Andragogický kontext utvárania osobnosti lektora
Psychodidaktická kompetence lektora "Inženýrské pedagogiky"
Revoluce v rozvoji lektorů?
Výchova lektorů v Čechách
Modelový přístup vzdělávání interních lektorů
Kompetence lektora ve firemním prostředí
Interní lektoři mění klientská pracoviště

Z teorie:
Investice do lidského kapitálu se vyplatí

Z praxe:
Odhady budoucího vývoje v oblasti kvalifikačních potřeb podniků a regionů a program Leonardo da Vinci
Program 50PLUS v UniCredit Bank
Vzdělávání nadaných studentů na středních školách
Vzdělávání zdravotních sester v zařízeních následné péče

Aktuality:
Vyhlášeny soutěže kvality v dalším vzdělávání