administrace@andragogika.net

 

2/2010

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Týdny vzdělávání dospělých v roce 2010
Tisková zpráva „Týdny vzdělávání dospělých pod záštitou ministryně školství“


TÉMA: MODERNÍ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Případové studie v dalším vzdělávání
Metoda dramaterapie ve vzdělávání vrcholových manažerů
Klíčové aktivity tutora při řízení učení v distančním vzdělávání

Z TEORIE
Informační gramotnost a její význam pro vzdělávání dospělých
Životný štýl seniora 21. storočia
Světová konference UNESCO o vzdělávání dospělých v Brazílii – od slov k činům
Otevřené vzdělávací zdroje – perspektivy a přínosy pro společnost vědění

Z PRAXE
Vzdělání a úspěch
Úřad práce podporuje celoživotní učení
Specifika vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR

RECENZE
Šerák, M., Dvořáková, M.: Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých
Bartoňková, H.: Firemní vzdělávání. Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků

AKTUALITY
Vyhlášena Národní cena kariérového poradenství 2010
Mezinárodní kongres „Kariérové a profesní poradenství v rychle se měnícím světě“
Národní rada pro kvalifikace
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2010