administrace@andragogika.net

 

4/2010

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Týdny vzdělávání dospělých v roce 2010
20 let AIVD ČR: Nostalgická vzpomínka na začátky asociace

TÉMA: NOVINKY V E-LEARNINGU
Second Life: Technologická simulace pro kulturně citlivé učení do každé třídy
Desetiletí zavádění e-learningu do praxe: Naplňuje očekávání?
ICT, znalostné siete a kontinuálne vzdelávanie

Z TEORIE
Mezigenerační vzdělávání – součást celoživotního učení
Kompetenční model lektora teambuildingu
Andragogické studium na univerzitách Bundeswehru

Z PRAXE
Zpráva o pilotním kurzu pro ženy a muže na rodičovské dovolené
Realizace projektu OP LZZ „Strategie Age Managementu v České republice“
Krize musí přinést změny v systému dalšího vzdělávání

RECENZE
Machalová, M. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie
Veteška, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých

AKTUALITY
Evropský rámec kvalifikací
Zpráva z konference Adult Learning in Europe
Udělena historicky první Cena Vladimíra Jochmanna
Evropský program Grundtvig umožňuje dospělým zájemcům vycestovat do zahraničí