administrace@andragogika.net

 

1/2011

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Tandemové vzdělávání a jeho aplikace v dalším vzdělávání v cizích jazycích
Národní ceny za absolventské práce z oblasti řízení lidí uděleny poprvé
Finové přistupují ke stárnoucí populaci aktivněji než Češi

TÉMA: SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Národní soustava kvalifikací – příležitost pro občany, zaměstnavatele i vzdělavatele
Národní soustava povolání a Sektorové rady
Konkurenceschopnost jako moderní zaklínadlo
Role NSK z pohledu zaměstnavatelů
Postoj vzdělavatelů dospělých k NSK
Rekvalifikace v pohybu
Záměry novelizace zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Dílčí kvalifikace v prostředí úřadů práce

Z TEORIE
Identifikace vzdělávacích potřeb v zájmovém vzdělávání dospělých
Vzdělávání v malých a středních podnicích očima vzdělavatelů dospělých

Z PRAXE
Second Life: Technologická simulace pro kulturně citlivé učení do každé třídy
Evropa vzdělává k podnikavosti už skoro 20 let. A co my?

RECENZE
Pavlová, L. – Veteška, J. (eds.) K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce
Turecki ová, M. a kol. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy

AKTUALITY
eLearning na českých a slovenských vysokých školách – zpráva z mezinárodní konference a soutěže eLearning 2010 v Hradci Králové
Vzděláváním k vyšší efektivitě – „Train2GO4IT“
Evropský certifikát v sociální péči – nový směr ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Evropský program Grundtvig a možnosti mezinárodní spolupráce pro organizace pracující s lidmi 50+
Odborné vzdělávání prostřednictvím programu Leonadro da Vinci – příležitost i pro úřady práce