administrace@andragogika.net

 

Redakční rada

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA , proděkanka, ředitelka Ústavu logistiky, Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prezidentka sdružení pro rozvoj lidských zdrojů Addele

Dr. Peter Jarvis
University of Surrey
Guildford
Surrey GU2 7XH
UK

Mgr. Vladimír Ješko, Ph.D.
šéfredaktor

Dr.h.c.prof.ing. Václav Liška,Dr.
vedoucí katedry Společenských věd
FSv ČVUT v Praze
předseda redakční rady

Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovská univerzita v Prešove

PhDr. Zdeňka Mansfeldová, CSc., zástupkyně ředitelky Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., profesorka Katedra andragogiky Pedagogické fakulty Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici

Doc. PhDr. Anna Putnová, Ph.D., děkanka Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.